AI-generert bilde.

Ansatte

Indigo IKT er organisert i 4 avdelinger. Selskapet har pr. 2022 i overkant av 40 ansatte, fordelt på kontorer på Kjonerud kompetansesenter ved Hamar og i Kongsvinger.

Avdelinger

Underenhet

JavaScript kjører ikke!

Det kan være mange grunner til at du velger å ikke bruke JavaScript, og det kan hende du ikke vet at du ikke bruker det. Men uansett grunn, leverer vi innholdet både med og uten JavaScript! Eneste forskjellen er at det kan se litt rart ut, og noen funksjoner kan fungere på andre måter enn antatt. Denne meldingen vises over alle elementer som egentlig trenger JavaScript for å vises normalt.