AI-generert bilde.

Ingrid Kristine Trøan

Ingrid er utdannet innen informatikk med fordypning innen multimedia, bedriftsøkonomi og organisasjon og ledelse. Hun er hendelseskoordinator, i den rollen så har hun ansvar for å følge opp alle uønskede hendelser og ha oppfølgingsansvaret for alle registrerte hendelser.

Hun bistår med bestillinger og følger opp interne prosedyrer og rutiner.