AI-generert bilde.

Lasse Solhaug Vestvold

Lasse begynte som lærling i Indigo IKT, og etter lærlingperioden var over ble han tilbudt en fast stilling. Han har i dag en delt rolle som Servicetekniker og på Driftssenteret, der han som Tekniker bistår med varelevering og tekniske oppkoblinger, og på Driftssenteret jobber han med rutinemessige driftsoppgaver, hendelseshåndtering, monitorering og generell daglig drift av det ekspansive driftsmiljøet til Indigo