Selskapsinfo

Illustrasjon

Indigo IKT er et interkommunalt IKT-selskap som drifter, forvalter og utvikler løsninger for 7 kommuner i Innlandet, med en samlet befolkning på ca. 100.000 innbyggere.

Følgende kommuner er eiere av selskapet: Hamar, Stange, Kongsvinger, Sør-Odal, Løten, Nord-Odal og Grue.

I tillegg til å være IT-partner for våre eierkommuner, leverer Indigo IKT tjenester til flere andre offentlige virksomheter i regionen, deriblant kinoer, vannverk, brannvesen m.m.

Omtrent 22.000 personer på over 300 fysiske lokasjoner bruker daglig Indigo IKTs løsninger, både helsepersonell, lærere, elever og administrativt ansatte. Selskapet har i overkant av 45 ansatte og har kontorer på Kjonerud kompetansesenter ved Hamar og i Kongsvinger. Indigo IKT har en samlet portefølje av tjenester som gjør selskapet til en betydelig IT-aktør i Innlandet.

Indigo IKT har ikke som formål å maksimere overskudd for sine eiere, men å levere tjenester basert på priser som sikrer en sunn økonomi i selskapet.

Vår historie

I 2005 ble IT-samarbeidet HaLøSt IT etablert mellom Hamar, Løten og Stange. Samarbeidet gikk ut på at kommunene samlet all IT i et felles nettverk. Samarbeidet ble 1. januar 2006 etablert som et interkommunalt §27 selskap i henhold til kommuneloven, under navnet Hedmarken IKT.

Samarbeidet ble videre 1. januar 2011 utvidet med kommunene Kongsvinger, Grue og Nord-Odal og endret da navnet til Hedmark IKT. Sør-Odal kommune kom fysisk med i samarbeidet 1. januar 2018 etter grundig planlegging av overføringen av kommunen året foruten. Hedmark IKT bestod på det tidspunktet av syv eierkommuner sør-øst i det nye fylket Innlandet.

Formålet med utvidelsen i 2011 og 2018 var å øke i volum for å oppnå tilstrekkelig kritisk masse for å kunne tilby robuste og kostnadseffektive løsninger som til enhver tid er i takt med kommunens krav innenfor IKT, samt å videreutvikle gode og attraktive kompetansemiljøer.

For å ta ut nødvendige effekter og stordriftsfordeler av samarbeidet, fordrer det at eierkommunene i så stor grad som mulig søker å etablere standardiserte tjenester og felles IT-løsninger.

Hedmark IKT måtte over i en ny organisasjonsform innen utgangen av 2023 for å tilfredsstille endringene i den nye kommuneloven. Fra 1. januar 2023 heter vi Indigo IKT.

Kommunenes eierandeler i Indigo IKT er som følger:

  • Hamar kommune 32,5% (Hamar kommune er vertskommune)
  • Stange kommune 21,6%
  • Løten kommune 8,1%
  • Kongsvinger kommune 19,0%
  • Grue kommune 5,1%
  • Nord-Odal kommune 5,4%
  • Sør-Odal kommune 8,4%