AI-generert bilde.

Petter Berg

Petter er utdannet grafisk designer, og er lidenskapelig opptatt av universell utforming. Han har ansvaret for Indigo sin nettside, jobber med intern og ekstern kommunikasjon, omdømmebygging og produserer opplæringsmateriell.