AI-generert bilde.

Laila Bakken

Laila er utdannet IKT konsulent ved Næringsakademiet, samt prosjekt ledelse ved Høyskolen Hedmark. Hun jobber med generell teknisk brukerstøtte og veiledning til våre brukere, både på telefonen og via vår selvbetjeningsportal.