AI-generert bilde.

Gudmund Nordstrøm

Gudmund er utdannet innen informasjonssikkerhet, og er opptatt av kvalitet og sikkerhet. Han har ansvaret for identitetsforvaltning og tilgangsstyring.