AI-generert bilde.

Dag Olaf Berg

Dag Olaf har en lang og allsidig bakgrunn fra privat og offentlig IT-virksomhet. Han hjelper Indigo-samarbeidet med å gjøre gode arkitekturvalg for å understøtte samarbeidets målsetninger. Dag Olaf inngår i selskapets ledergruppe.