AI-generert bilde.

Stian Mikkelsen

Stian er utdannet serviceelektroniker, jobber i dag med bestillinger, oppfølging av leverandører, deltar som teknisk ressurs i byggeprosjekter, samt enkelte serviceoppdrag ved behov.