AI-generert bilde.

Kjersti Øvereng

Kjersti er utdannet ingeniør innen teknisk kybernetikk, men har hele arbeidslivet jobbet med telefoni, støttesystemer, mobiltelefoni og IKT generelt. Hun har ansvaret for telefoniløsningen i Indigos eierkommuner.