André Ullersmo

André har en 3-årig høgskoleutdanning innen offentlig administrasjon og er sertifisert for Prince2 metodikken innen prosjektledelse.

For tiden arbeider han med en innovasjonsvennlig anskaffelse av nytt saksbehandlings- og byggesakssystem for våre kommuner.