AI-generert bilde.

Stig Aurstad

Stig jobber i Infrastruktur og plattform v/løsningsutvikling som teknisk ressurs med en rekke ansvarsområder.

Stig bidrar i flere nivåer i organisasjonen innenfor 1-3 linje support, men mest innenfor etablering og prosjektering av nye tjenester i våre 7 eierkommuner.