AI-generert bilde.

Viktig melding til deg med PC levert av Indigo IKT

Det kommer nå en oppdatering som berører deg som har en arbeids-PC fra Indigo IKT. Oppdateringen gjelder for Citrix, og krever at datamaskinen din starter på nytt. Dette er en nødvendig oppdatering, som legges inn på din maskin. Dette kan du gjøre selv allerede nå ved å følge veilederen vi lenker til litt lenger ned i e-posten, eller du kan vente til den kommer automatisk i uke 1 eller 2 i 2021.

OBS: Hvis du venter, vil den legge seg inn automatisk, og maskinen må da starte på nytt. Du vil da kun få 10 minutter på å lagre det du gjør! Derfor oppfordrer vi alle til å legge inn oppgraderingen nå selv, slik at du unngår at den kommer overaskende på i uke 1-2.

Har du ansvar for PC-er på pleie og omsorgsinstitusjoner? Da er det sterkt ønskelig at dette blir utført i god tid før jul!

Veileder for å legge inn oppdateringen:  https://www.indigo-ikt.no/faq/installere-oppgradering-av-citrix/