AI-generert bilde.

Vedrørende situasjonen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina medfører et økt risikobilde for dataangrep. Det vil være et høyt nivå av cyberkrigføring mellom parter, og noen av disse angrepene vil kunne spre seg som virus eller annen skadelig programvare, som igjen kan ramme andre organisasjoner på tvers av verden.

For kommunene vil fortsatt økonomisk motiverte dataangrep være den største risikoen, og vi ser generelt en sterk utvikling i trusselbildet.

På grunn av det økende trusselbilde, ønsker vi igjen å gi denne viktige beskjeden: Det er alltid den enkelte ansatte som utgjør den største sårbarheten. Vi oppfordrer alle ansatte til å være ekstra årvåken for suspekte e-poster og SMS-er med tvilsomme vedlegg og linker. Dette kan være mulige dataangrep i forbindelse med situasjonen som har oppstått i Ukraina.

Du kan lese mer om hva du skal gjøre hvis du mistenker at du er utsatt for angrep, eller har åpnet skadelige vedlegg/lenker, her: https://www.indigo-ikt.no/sikkerhet/krise/

Vi må presisere at brukerstøtte kun skal varsles via tlf når det er mistanke om cyberangrep/virus/tapt brukerinformasjon. Det vil si at du faktisk har åpnet et vedlegg med virus eller klikket på en lenke man ikke burde. Hvis de har mottatt e-post med mistenkelig innhold, men IKKE klikket på noe eller åpnet vedlegg, kan man benytte dette skjemaet for å registrere hendelsen: https://selvbetjeningsportal.Indigo IKT.no/#/new/70

Kostnadsfri kontakt til, fra og i Ukraina

Melding fra Phonero:

Illustrasjon

På grunn av den forferdelige situasjonen i Ukraina fjernes alle gebyrer for samtaler, SMS, MMS og data til, fra og i Ukraina.

For å gjøre det enklere for våre kunder å holde kontakt med sine nære og kjære, blir de ikke belastet for samtaler til og fra Ukraina. Det samme gjelder SMS og MMS og Data i Ukraina. Dette gjelder fra kl 07 torsdag 24. februar for samtlige Phonerokunder, og frem til og med 10. mars.

Våre tanker går til alle som er berørt.