AI-generert bilde.

Brukerveiledning

Reiseråd for digital sikkerhet

Når du skal på reise til utlandet, må du være oppmerksom på flere forhold. Risikoen for at du blir avlyttet eller infisert med skadelige programmer øker når du reiser.

Enkelte land er kategorisert som risikoland hvor det er ekstra viktig å sikre bruk av elektroniske hjelpemidler (PC, mobil, nettbrett). På reise i slike land må de generelle rådene følges, og det skal i tillegg gjøres ekstra sikkerhetstiltak.

Norsk politi har pekt på at noen land har særlige trusler mot IT-sikkerhet blant annet Russland, Kina, Iran, Nord Korea, Pakistan. Vi har per i dag ekstra sikkerhetstiltak som gjør at vi blokker internettrafikk fra flere land.

Hvis du skal reise til disse landene med jobb pc eller jobb mobil, så bør dere ta kontakt med Indigo IKT for å få ett par ekstra råd.

Dere kan ta kontakt med oss på post@indigo-ikt.no eller i direkte kontakt med informasjonssikkerhetsansvarlig Dejan Ljusic på dejan.ljusic@indigo-ikt.no

Generelle anbefalingene når du skal reise med Indigo PC/mobil/nettbrett kan deles i 3 kategorier:

 • Før reise
 • Under reise
 • Etter reise

Før reisen

Faren for å bli rammet av uønskede hendelser på elektroniske hjelpemidler er større enn når du er hjemme.

Utenlandske myndigheter kan beslaglegge utstyr. Du bør tenke igjennom hvordan du skal håndtere en hendelse der du ikke kan bruke de elektroniske hjelpemidlene slik du har planlagt.

Vurder informasjonsverdien på informasjonen du tar med deg. Har du planlagt til å behandle store mengde av personsensitive data? Er det informasjon som kan skade virksomheten vår hvis de er på avveie? Tar aldri med graderte/sensitiv informasjon.

Husk derfor å:

 • Kryptere andre lagringsmedier som medbringes på reise siden harddisker på ansatte pc er allerede kryptert.
 • Sørge for at du har installert de siste oppdateringer for utstyret, operativsystemet, og annen programvare som er installert og ikke utsette automatiske oppgraderinger som kommer fra programvaresenteret.
 • Sørge for at utstyret låses automatisk når det er inaktivt (skjermslukker) og at verifisering med passord/kode fungerer når du åpner enheten igjen.
 • Sørge for å ha med egne lade- og strømforsynings-enheter. Ikke bruk offentlige ladestasjoner for mobile enheter.
 • Bruke gode passord. Vurder å endre passord før du reiser for å sikre at du har kontroll på de pålogginger du trenger på reisen, det bør ikke ha vært brukt tidligere, og de bør heller aldri brukes igjen.
 • Bruke to-faktor autentisering der du kan.

For elevene det kun er tillatt å logge på M365 tjenester fra Norge, Sverige og Danmark. Dersom det er elever som skal jobbe mot Onedrive, Teams, Onenote etc i skoleferien mens de er på reise utenfor disse landene, så må de melde inn til Indigo via skolens IKT kontakt slik at de kan unntas fra vår tilgangspolicy.

Hvis du mister elektronisk hjelpemidler bør du umiddelbart ta kontakt med it support Telefon: 62 56 17 00 E-post: post@indigo-ikt.no

Under reisen

 • Vær forsiktig med å snakke om sensitiv informasjon på telefon, per epost eller annen elektronisk kommunikasjon. Tilsvarende på hotell- og møterom, i bil osv.
 • Vær kritisk til uventede og ukjente sikkerhetsvarsler og ukjente eposter.
 • Unngå å koble deg til lokalt utstyr som minnepinner, printere, ladere og lignende.
 • Slå av muligheten for tilkoblinger av trådløst nettverk og blåtann på alle enhetene du har med deg. Vurder behovet for å slå disse på i hvert enkelt tilfelle. Vær oppmerksom på at slike tilkoblinger kan gi uønsket tilgang til dine enheter. Husk å slå dem av igjen etter bruk.
 • Ikke bruk åpne og ukjente trådløse nettverk. Ved bruk av slike er det enkelt for uvedkommende å få tilgang til dine enheter og dermed stjele informasjon. Undersøk om den du besøker kan gi deg tilgang til sikre nettverk du kan bruke. Det er bedre å bruke nettverk som tilby passord og brukernavn en de som er helt åpen.
 • Bruk mobil internett der du kan, da dette normalt er sikrere. I EU du kan bruke samme kvoten som du fikk via Indigo IKT og det er ikke ekstra kostander knyttet til det. I andre land det kan koste mye så du må passe på forbruket
 • Lokale WiFi-nettverk er absolutt ikke trygge, og apper/programvare bør ikke installeres under oppholdet.
 • I risikoland bør du ikke koble til kommunale tjenester.
 • Ved mottak av elektroniske gaveartikler (som for eksempel minnepinner), bør det ikke kobles til PC. Slike enheter kan ofte være kilde til at uønsket programvare installeres.
 • Unngå å oppbevare elektronisk utstyr og skjermingsverdig informasjon ubevoktet. Hvis du må, oppbevar utstyret i forseglede poser slik at du ser det hvis noen har tuklet med utstyret.

Etter reisen

Vurder å bytte passord på alle tjenester du har brukt under reisen. (Husk å bruke en annen enhet for å bytte passord enn den du hadde med deg på reisen.)

Om dine elektroniske enheter fungerer annerledes enn forventet eller du har mistanke om at de har fått installert uønskede programmer, ta kontakt med post@indigo-ikt.no og be om hjelp til å avdekke om dette er tilfelle, eller be om reinstallasjon.

Illustrasjon

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *