AI-generert bilde.

Brukerveiledning

Ny databruker – Lagring av dokumenter og filer

Denne veilederen er en del av opplæringen for nye databrukere. Se den komplette opplæringen her: https://www.indigo-ikt.no/brukerveiledning/brukerveiledning-for-ny-databruker/

 • Som hovedregel skal alt som kan lagres i et fagsystem, kvalitetssystemet, på intranett eller i andre spesialiserte løsninger lagres i de respektive systemene.
 • Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger (se Datatilsynets veileder: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/, f. eks.  legning, fagforeningsmedlemskap, helseopplysninger) skal kun lagres i passende fagsystem
 • Personlige arbeidsdokumenter skal lagres i OneDrive. (f. eks. kladder, notater etc. – husk: dokumenter som er viktige for kolleger/avdeling/virksomhet bør ligge i Teams/SharePoint). H-området skal kun brukes ved særskilt sikkerhetsbehov, f.eks. til midlertidig lagring av sensitiv informasjon som ikke kan lagres i et fagsystem. Slik informasjon må slettes når tjenstlig behov ikke lenger er til stede.
 • Annen jobb-relatert informasjon skal lagres i Teams/SharePoint. (f. eks. arbeidsdokumenter som utarbeides i en enhet, ferielister, maler)
 • Private filer/informasjon skal kun lagres unntaksvis og i begrenset omfang. Slik informasjon skal alltid lagres i en mappe kalt «PRIVAT» lokalt på egen PC. Disse filene skal IKKE lagres på H-området eller OneDrive, da disse koster mye å ta backup av.
 • Felles mapper, f. eks. K- og Y-området, er for tiden under avvikling og skal kun brukes til:
  • Lagring av eksisterende filer som ikke er overført til Teams.
  • Filsluser, dvs. mapper som brukes til import/eksport av data til og fra fagsystemer.
 • Tilgang til K- og Y-området for nyansatte skal kun bestilles ved behov for tilgang til eksisterende filstrukturer.
 • Uansett lagringssted skal arkivverdig informasjon alltid overføres til sak/arkiv-systemet eller fagsystem som er godkjent arkiv.

Hvis du er usikker på hva som skal lagres hvor, ta kontakt med sikkerhetsansvarlig i din kommune.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *