AI-generert bilde.

Brukerveiledning

Møterom via Teams for helsepersonell

Viktig informasjon vedrørende Teams for helsepersonell:

«Teams for helsepersonell» er en BEGRENSNING på brukerens Teams-konto. Dette vil fjerne flere funksjoner som vanligvis finnes i Teams, som f.eks chatting, deling av skjerm, filer osv. De vil ikke kunne bytte mellom denne begrensingen og vanlig tilgang i Teams. Det vil si at en person som bruker «Teams for helsepersonell» ikke vil kunne samarbeide med kollegaer i organisasjonen som vanlig.

Sikkerhetskrav som skal følges ved bruk av Teams

 • Bruk av Teams for å formidle helse- og personopplysninger elektronisk skal bygge på pasientens samtykke. Samtykke anses gitt ved å delta i videokonsultasjonen.
 • Pasienten skal entydig identifiseres.
 • Personell skal entydig identifiseres.
 • Virksomheten skal ha kontroll over tildelte tilganger.
 • Det skal ikke kunne kommuniseres samtidig med andre parter enn den inviterte pasient.

Klikk HER for å se hvordan man bestiller tilgang til Teams for helsepersonell

Rutine for sikker bruk av Teams ved videokonsultasjoner

Før videokonsultasjon

 • Når det er avtalt videokonsultasjon via Teams, må pasient oppgi en e-postadresse. Det må sikres at e-postadressen til pasient registreres riktig, f.eks. ved at pasienten sender sin e-postadresse til virksomheten via sms eller på mail.
 • Det skal sendes en unik møteinnkalling fra Outlook for hver konsultasjon, da vil systemet automatisk generere en unik lenke som pasient benytter. Avtaler i kalender må merkes som privat, slik at ikke navn eller e-postadresse til pasient i møteinnkallingen vises for andre som også har tilgang til kalenderen.
 • Møteinnkallingen skal ikke inneholde sensitiv informasjon

Gjennomføring av videokonsultasjon

 • Alle parter bør så langt det er mulig sitte slik at taushetsbelagte opplysninger ikke kan overhøres av andre, med mindre pasient/elev selv ønsker dette.
 • Personellet som bruker løsningen skal være sikker på at de har møtt rett pasient. Ved tvil, be pasienten introdusere seg. Alle involverte må presentere seg.
 • Noen pasienter har med en venn eller pårørende, da er det viktig at disse blir presentert.
 • Om personellet og pasient ikke er kjent med hverandre på forhånd, bør pasienten oppgi personnummer, og helst identifisere seg med ID-kort med bilde, i begynnelsen av konsultasjonen. Personell bør være forberedt på at pasienten kan be dem legitimere seg på samme måte.
 • Deltakerne i videosamtalen oppfordres til å sjekke deltakerlisten (oppe til venstre i teams-vinduet når møtet foregår).
 • Forsikre deg om at kriteriene for deltakelse er oppfylt og om det er medisinsk forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen på video.
  • Forsikre deg om at pasienten sitter på egnet sted.
  • Er det noen uvedkomne som kan se eller høre kommunikasjonen?
  • Føler pasienten seg trygg og uforstyrret?
  • Er lyd- og lydforhold gode?
  • Er det noen andre i rommet hvor pasienten befinner seg?
  • Har helsetilstanden til pasienten forverret seg på en slik måte at videokonsultasjon er uhensiktsmessig?
 • Tenk gjennom hvordan du kommuniserer med pasienten, og husk å se inn i kamera av og til, slik at pasienten opplever øyekontakt.
 • Spør pasienten om det er noe du kan ha gått glipp av ved at du ikke ser pasienten fysisk.

Avslutning

 • Husk å avslutte konsultasjonen riktig. Legg på røret og klikk «Avslutt møtet».
 • Dokumentér konsultasjonen i EPJ som ved vanlig konsultasjon

Kommentarer

2 kommentarer

 • aud marie bryn sier:

  «Sikkerhetskrav som skal følges ved bruk av Teams
  Den enkelte bruker skal få informasjon om bruk av videokonsultasjon med personell og praktisk informasjon om oppkobling (se egen veiledning som du kan legge ved invitasjonen).»

  Jeg lurer på hvor denne veiledningen er?

  #8
  • Petter Berg sier:

   Hei Aud!
   Takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette! Jeg har nå oppdatert teksten og lagt inn en lenke til dokumentet som kan sendes med innkallingen.
   /Petter

   #9

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *