AI-generert bilde.

Brukerveiledning

Telefonmøter

Telefonmøte er en tjeneste i Phonero Bedriftsnett

Vi minner om muligheten til telefonmøter i Phonero bedriftsapp. Denne tjenesten koster penger – se priser litt lenger ned.
Tjenesten er tilgjengelig for alle tilknyttet Phonero Bedriftsnett – og det gjelder samtlige 7 kommuner og KF’er tilsluttet Indigo IKT.

Her er noen sentrale spørsmål det er greit å vite noe om:

 1. Er det mulig å ringe til Phonero telefonmøte fra utlandet?
  Ja, møtedeltakere fra utlandet må ringe +4747470000. Utenlandske operatører kan ta betalt for internasjonale anrop til norske telefonnummer.
 2. Hvor mange deltakere støtter Phonero telefonmøte?
  Opp til 30 deltakere.
 3. Hva koster Phonero telefonmøte?
  Kostnaden for møtet er avhengig av lengden på møtet og antallet deltakere. Prisen er 1,99 kr ekskl. mva. per minutt per deltaker. Man betaler bare for den tiden deltakerene er inne i møtet, og kostnaden faktureres på møteeier sitt mobilbonnement fra Phonero.
  OBS: Ut juni 2020 er prisen redusert til 0,89 kr per min, per deltager. 

Les mer om tjenesten her og følg instruksjonene.


Medflytting av kontortelefeon til mobil

Viderekobler alle innkommende anrop til internnummeret til et annet telefonnummer, for eksempel mobilen din.

Tast: <Medflytt> + < mobilnummret dere skal viderekoble til> + <medflytt> igjen

Husk 0 foran mobilnummer

Opphev medflytting

Trykk <medflytt> + <avbryt>.

Røret må ligge på når du skal medflytte telefonen

NB:

Fraværskoder i kalenderen opphever medflytt, så fjern kodene foran avtalene.

Dere kan skrive opp avtaler i kalenderen, men fjern kodene foran, for eksempel MØT:

Evt kan dere kan legge inn kode MOB: i kalenderen for at alle samtaler blir styrt til mobil. Da må mobilnummeret være registrert i Trio for at det skal fungere. Hvis ikke mobilnummeret er registret, så må det legges inn.

Slik:

Illustrasjon

 

Tilbud til elever med dårlig bredbåndsdekning

I forbindelse med Korona-situasjonen og hjemmeundervisningen for elevene så har det kommet forespørsel om alternativer for å underlette undervisningen for elever som sliter med dårlig bredbåndsdekning

I denne forbindelsen har leverandøren av telefoni til alle kommunene i Indigo IKT samarbeidet kommet med følgende tilbud til elever som kommer inn under denne kategorien:

Det tilbys en pakke med mobilt bredbånd til disse elevene med 150 GB datapakke til sterkt redusert pris. Dette skal være en god løsning for bruk i skolesammenheng og bør dekke behovet for de fleste.

Det forutsettes at det er Telia-dekning i området hvor eleven bor. For de dette er aktuelt for henvises det til å ta kontakt med IT-ansvarlig i den aktuelle kommunen hvor eleven bor eller rette forespørselen via kontaktlæreren. Abonnementene må bestilles via kommunene og ikke direkte via leverandøren.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *