AI-generert bilde.

Brukerveiledning

Hjemmekontor

Før du eventuelt bestiller fjerntilgang/hjemmekontor – sjekk først om du allerede har det innstallert:

  • For å se at fjerntilgang er på plass, så ser du det nå på følgende sted:
  • Trykk på ikonet der pil 1 peker, du vil da få opp en liste.

  • Der pil 2 peker indikerer at fjerntilgang er på plass.
  • Indigo IKTn Indre DA for Hamar, Løten og Stange
  • Indigo IKTs Indre DA for Grue, Kongsvinger, Nord Odal og Sør-Odal

Illustrasjon

Fjerntilgang

Hvordan går jeg frem for å bestille fjerntilgang/hjemmekontor?

  • Du må ta kontakt med nærmeste leder som har tilgang til å bestille dette.

Bestilling av fjerntilgang/hjemmekontor gjøres her: https://selvbetjeningsportal.Indigo IKT.no/#/categories/40/new

Er du leder, men har ikke tilgang til å bestille fjerntilgang/hjemmekontor i Selvbetjeningsportalen?

  • Ta kontakt med bestiller i din kommune.

Informasjon til ledere

Det henstilles til alle ledere om å gjøre en vurdering av hvem som trenger tilganger i form av fjerntilgang(hjemmekontor og gjøre en vurdering ut i fra dette.

Bestilling av tilganger gjøres i selvbetjeningsportalen og på samme måte som skissert tidligere i denne artikkelen.

Tilgang sikker sone

Det har kommet inn spørsmål fra kommunene om det kan opprettes systemer som muliggjør at de som IKKE har bærbar PC kan benytte sin egen PC i såkalt sikker sone og om tilgang til systemer ala «sikker sone» og journalsystemer/helse gis tilgang til på bærbare, Indigo IKT-eide, Laptops?
(Type Cittrix/ica Klient eller lignende) ?

Indigo IKT oppfordrer i denne forbindelsen først og fremst til å fokusere på de to vanlige fjerntilgangsløsningene vi opererer med. Det er vanlig fjerntilgang og fjerntilgang i sikker sone. Disse to løsningene skal langt på vei dekke behovet til våre kunder. Disse løsningene har vi gode og sikre rutiner for og det er derfor ikke ønskelig på nåværende tidspunkt å bringe inn nye løsninger som sikkerhetsmessig ikke er tilfredsstillende.

Bestillinger av eventuelle nye tilganger gjøres via selvbetjeningsportalen.

Hva kan jeg gjøre hjemmefra uten tilgang til hjemmekontorløsningen?

Office365 tjenestene Teams, OneNote og OneDrive vil fungere fra hjemmekontor selv om du ikke har fjerntilgang. Når det gjelder epost (Outlook) er denne installert lokalt for alle brukere unntatt skole, så den vil du ikke nå uten fjerntilgang hvis du jobber innen administrasjon eller helse. Har du installert mobilsynk på mobilen vil du få tilgang til epost og kalender via mobilen din. De som har installert dette vil også kunne bruke  webløsningen for Outlook. Den finner du her:

https://outlook.office365.com/

Her må du må logge deg på med brukernavn og passord som er det samme som du bruker når du logger deg på PC’en din

Bestille mobilsynk

Har du ikke tilgang til mobilsynk?

Tilgang til denne tjenesten må bestilles av nærmeste leder i vår selvbetjeningsportal – under Diverse tilganger

Oppskriften på innstallasjon av mobilsynk på din telefon finner du her: https://www.indigo-ikt.no/faq/synkroniser-mobilen-din-mot-e-post-og-kalender/

Kommentarer

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *