AI-generert bilde.

Implementering av IKOS i gang i tre kommuner

IKOS samhandlingstavler er en del av kjerneløsningen for velferdsteknologi som kommunene i Indigo IKT-samarbeidet har anskaffet. Hamar, Stange og Nord-Odal har satt i gang med implementering av IKOS i løpet av våren 2022. Kongsvinger, Sør-Odal, Grue og Løten har valgt oppstart til høsten, og skal etter planen være i gang seinest i løpet av oktober.

Implementeringen består av et opplæringsløp som strekker seg over åtte uker, med tett oppfølging fra leverandør. Opplæringen gis i første omgang til et utvalg systemadministratorer i hver av kommunene, og kommunene starter med et begrenset antall avdelinger. Videre implementering og opplæring vil foregå internt i hver kommune.

Erfaringene fra opplæring og innsikt i systemet er så langt positive, og avdelingene som er først ut høster nyttige erfaringer som seinere kan overføres til andre. IKOS vil gi en bedre samlet oversikt på avdelingene og skal erstatte enkelte av dagens rutiner for informasjonsdeling. Dette vil kreve endring av enkelte av dagens arbeidsprosesser; løsningen og teknologien alene vil ikke gi den ønskede effekten.

Vi ser fram til videre implementering og bruk i kommunene som har startet, og oppstart i de resterende til høsten.

Ansatt som arbeider med IKOS på pc-skjerm.