Sikkerhetsansvarlige

Sikkerhetsrådet er et råd som er sammensatt av representanter fra eierkommunene og Indigo IKT. Her kan du se hvem som er representert i Sikkerhetsrådet fra din kommune!

Hamar

Illustrasjon

Marianne Bjønness

Leder IKT utvikling

Jeg er engasjert i IT-sikkerhet fordi bruk av IT krever også at vi må beskytte vår data. Tillit er viktig for at våre digitale løsninger skal bli brukt. Brudd på informasjonssikkerheten kan ha alvorlige konsekvenser for våre innbyggere, oss som kommune og samfunnet.

Illustrasjon

Jan Vidar Lonkemoen

IKT-rådgiver

Verden er i konstant endring og det er alltids noen som vil forsøke å få tilgang til dine data.

Der for er det viktig å tenke IT sikkerhet i den daglig jobben, selv for enkle rutine oppgaver.

Stange

Illustrasjon

Marit Eggen Helmersen

IKT-rådgiver / informasjonssikkerhetskoordinator

Det er viktig i mitt arbeid at vi sikrer informasjonssikkerhet ved gode IKT-løsninger og tilstrekkelig opplæring i alle ledd. Viktig at den enkelte ansatte er seg bevist på hva en sier og hva en skriver slik at personsensitiv informasjon ikke kommer på avveie. 

Løten

Illustrasjon

Jan Gudbrandsen

IKT-rådgiver

Hvorfor datasikkerhet ? Sikring av data og tilgang til data blir stadig viktigere i vårt samfunn.
De som ulovlig er på jakt etter å få tak i våre data, blir stadig mer utspekulerte, slik at vi må jobbe med dette kontinuerlig.

Kongsvinger

Illustrasjon

Per-Ivar Sveheim

IKT-rådgiver

I et informasjonssamfunn med personopplysninger spredt over landegrenser er det viktig med sterkt og kontinuerlig fokus på informasjonssikkerhet. Dette fokuset må vi ha til en hver tid!

Illustrasjon

Jonny Seterholtet

IKT-rådgiver

Er engasjert i informasjonssikkerhet og personvern fordi dette angår oss alle i dagens samfunn. Ønsker å være en ressurs for kommunen og i det å trygge kommunen som institusjon og tjenester, samt trygge menneskers rettigheter og personvern enten du er ansatt i kommunen eller som bruker av kommunens tjenester.

Sør-Odal

Illustrasjon

Mette Engebråten Nordvik

HR-rådgiver

Det er fantastisk hvordan vi utvikler mulighetene våre gjennom digitale løsninger, men fort gjort å overse de nye risikoene rundt informasjonssikkerhet og personvern. Det må vi unngå!

Nord-Odal

Illustrasjon

Paul Reidar Løsnesløkken

IKT-rådgiver

Behandling av personopplysninger bør ha som formål å tjene menneskeheten. Dette er en av betraktningene som er bakgrunnen for Lov om behandling av personopplysninger/GDPR. De fleste av oss ønsker jo å jobbe for menneskeheten, så det er jo motiverende. Vi skal ta vare på hverandre og bruke og beskytte data som tilhører den enkelte slik at det tjener den som eier dataene på beste måte.

Grue

Håvard Elvbakken

Rådgiver IKT, digitalisering og kommunikasjon

Indigo IKT

Håvard Helland

Håvard Helland

Sikkerhetsansvarlig

Min oppgave er å gjøre ansatte i Indigo IKT og mine kontakter i kommunene oppmerksom på hvilke verdier vi forvalter, hva som truer oss og hvordan vi kan redusere vår sårbarhet. Jeg er opptatt av at alle kjenner til risikoen med å ferdes i den digitale verden. Jeg sammenligner informasjonssikkerhet med trafikksikkerhet. I bilen bruker vi sikkerhetsbelte, viser aktsomhet og kjører i det påbudte kjørefeltet. Alt for å unngå ulykker som kan stoppe all trafikk. Som databrukere må vi tenke på samme måte. Tenke før vi klikker.

Personvernombud

Illustrasjon

Per Marius Slagsvold

Personvernombud for Hamar, Stange og Løten kommune

Jeg er personvernombud for Hamar, Stange og Løten kommune, samt Indigo IKT som virksomhet, og er involvert i sikkerhetsrådet fordi jeg skal orienteres og gi råd om beslutninger med betydning for informasjonssikkerheten og personvernet.

Illustrasjon

Marie Skarstad

Personvernombud for Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Eidskog og Åsnes kommune.

Informasjonssikkerhet er en av de viktigste elementene for å ivareta innbyggere og ansattes personvern. Kommunal sektor er blant de mest kompliserte sektorene med tanke på omfanget av innhenting og behandling av personopplysninger. Opplysningene håndteres av mange personer og i mange systemer, hvilket gjør kommunene ekstra sårbare. Personopplysninger er blitt en handelsvare og kommunene har et stort samfunnsansvar for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd, herunder å sørge for tydelige og trygge rammer for de ansatte i deres arbeid med opplysningene. Jeg brenner for å øke bevisstheten og kunnskapen om dette i alle ledd, og det er veldig spennende å kunne bistå kommunene med dette arbeidet.

Oppdaget feil eller mangler på denne nettsiden? Gi beskjed til Petter Berg på e-post: petter.berg@indigo-ikt.no