AI-generert bilde.

Sikkerhet for ledere

Som leder i en organisasjon har du et overordnet ansvar for sikkerheten for enheten du ledere. Er du kjent med hva dette innebærer? På denne siden vil du kunne gjøre deg kjent med ditt ansvar innen IT-sikkerhet som leder. Du finner også et kurs som består av 8 moduler du absolutt burde gjennomføre!

Kurs

Modul 1

Grunnleggende informasjonssikkerhet. Tar ca. 20 minutter å gjennomføre.

Modul 2

Sikkerhet på mobile enheter. Tar ca. 12 minutter å gjennomføre.

Modul 3

Trusler fra IT-kriminelle. Tar ca. 10 minutter å gjennomføre.

Modul 4

Fysisk sikkerhet. Tar ca. 10 minutter å gjennomføre.

Modul 5

Grunnleggende personvern. Tar ca. 20 minutter å gjennomføre.

Modul 6

Utvidet personvern. Tar ca. 15 minutter å gjennomføre.

Modul 7

Informasjonssikkerhet for ledere. Tar ca. 14 minutter å gjennomføre.

Modul 8

Håndtering av sikkerhetshendelser. Tar ca. 10 minutter å gjennomføre.