AI-generert bilde.

Prosjekter

På denne siden vil du finne en oversikt over pågående og ferdigstilte prosjekter.

Velferdsteknologi mot 2025

Tjenesteområde: Helse
Deltakere: Hamar, Stange, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue
Finansiering: Kommunalt finansiert
Prosjektfase: Gjennomføring
Prosjekteier: Sektorforum Helse og omsorg – Arne Jørstad (LO)
Prosjektleder: Trond Nordseth – Indigo IKT

Mål:

Prosjektet har som mål å anskaffe verktøy som styrker kommunenes evne til å møte utfordringene beskrevet i «Velferd 2025» utredningen. En felles digital kjerneløsning for helsesektoren skal anskaffes, og den skal legge grunnlag for mer effektive helse- og omsorgstjenester. Rammeavtaler skal etableres for prioriterte løsninger som fungerer sammen med kjerneløsningen.

Felles sak/arkiv

M365 – Digital suksess

Nytt barnevernsystem

PPT-Fagsystem

Felles GDPR-verktøy

Felles ledningskartverk

Program Innbyggerdialog

Internkommunikasjon

Felles HR-løsning

Nytt folkeregister og persontjenesten

Sikker sak

Ny EPJ for legevakt

Innovasjonspartnerskapet Smart Data

Smart bestilling

Utredning inntreden av Våler og Åsnes