AI-generert bilde.

Prosjekt

Oppgradering Acos

Status: Pågående

Eierskap: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal

Prosjektleder: André Ullersmo

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et resultat av det oppgraderingsløp som kommunene har forpliktet seg til gjennom fremforhandlede avtaler med leverandøren Acos. I tillegg til løftet opp til siste versjon av sak- og arkiv systemet Websak (Websak8) så vil de innføre Websak+ som er spesielt rettet mot utvalgsmøter. Visjonen er at det til dels forbedrede grensesnittet og brukervennligheten gis et løft slik at den reelle dokumentfangsten for arkiv vil oppleve en økning og såleds være med på å sikre at lovpålagt informasjon lagres på en sikker og forskriftsmessig måte i kommunenes arkivsystemer.

Mål og oppdrag

Prosjektet har ikke noe mandat i den forstand man forbinder med ordinære mandater i kommunal sammeheng. Oppgraderingen må sees i sammenheng med de behovene kommunene tidligere har meldt inn og de avtalene kommunene via sine arkivansvarlige har fremforhandlet med leverandøren. Målsettingen er å øke dokumentfangsten og å få alle 4 kommunene og GIVAS og GBI over på samme versjon av løsningen. Dette vil igjen underlette møter i forvaltningsteam hvor dagens situasjon er at kommunene er på forskjellige versjoner av systemet.

Tidslinje

05/2021

Produksjonssetting

Kongsvinger – 5. og 6. mai

05/2021

Produksjonssetting

Grue – 18. og 19. mai

05/2021

Produksjonssetting

Nord-Odal – 25. og 26. mai

06/2021

Produksjonssetting

Sør-Odal – 3. og 4. juni

06/2021

Produksjonssetting

GBI. Dato ikke satt!

06/2021

Produksjonssetting

Givas. Dato ikke satt!