AI-generert bilde.

Vi utvider samarbeidet!

Vi kan endelig informere om 7 blir til 9! Våler og Åsnes kommune har hatt et ønske om å bli en del av Indigo-samarbeidet, og våre 7 eierkommuner har nå behandlet dette i sine respektive kommunestyrer.

Vi er glade over å endelig kunne ønske Våler og Åsnes velkommen til Indigo-samarbeidet, og ser frem imot arbeidet med å få de trygt ombord.

Dette er en beslutning vi har jobbet mye med over lengre tid, og vi har en god plan for denne utvidelsen. I tiden fremover vil denne utvidelsen sakte med sikkert bli satt i gang, på en god måte som ikke vil gi negative utslag på våre eksisterende leveranseområder.