AI-generert bilde.

Utmattet av digitale møter?

Illustrasjon

Hjemmekontor har ført til en effektiv bruk av Microsoft Teams til blant annet møter. Men er vi flinke nok til å tilpasse den nye digitale arbeidsmetoden etter hva som er godt for sinn og sjel?

Jon Arne Løkke, Professor (psykologi, atferdsanalyse) ved HiØ publiserte et innlegg i sosiale medier, med en klar oppfordring til sine studenter. Punktene som vises her, henviser til Zoom, som er et tilsvarende program som Microsoft Teams. Flere av punktene vil være relevante for de aller fleste som har lagt møte-hverdagen sin over til det digitale-møterommet. Er du flink nok til å legge inn pauser mellom møtene?

Zoomutslitthet og fatigue; ZUF. 10 midlertidige tips til forebygging for studenter og forelesere (1. utkast J. Løkke 15 des 2021).

  1. Det er viktigere at du bruker chat’n enn at du har på skjermen. Bruk chat til å spørre andre studenter om hva som ble sagt eller referert til. Still spørsmål til foreleseren.
  2. Ta hyppige pauser – ikke la det gå mer enn 15 minutter med snakking. Pausene kan brukes av foreleser til å se over spørsmål i chat; studentene kan reise seg opp, lage notater, snakke med medstudenter
  3. Ikke multitask – bruk de hyppige pausene til de andre oppgavene du trenger å gjøre. Lag en liste med små oppgaver du skal gjøre og bruk pauser eller vent til forelesningen er ferdig med å utføre oppgavene
  4. Beveg deg i pauser og under forelesningen – er du foreleser bør du gestikulere. Stå innimellom. Ikke ligg i senga – da får du ikke til de nødvendige bevegelsene
  5. Sørg for at du ikke får for mye blikkontakt på kort avstand (konstant gaze»
  6. Ikke se på bildet av deg selv – for mye selvevaluering er ikke bra
  7. Bruk telefonen og snakk med folk i pauser
  8. Aksepter at det kommer tekniske utfordringer – du får ikke gjort noe med det
  9. Planlegg eventuell tid før og etter Zoom med sosiale aktiviteter, meditasjon eller konsentrerte aktiviteter som å lese en artikkel eller en tegneserie
  10. Dersom du er med på veiledning og dere er få deltakere – sørg for at dere har et dokument eller en «tredje part» å se på