AI-generert bilde.

Streiken påvirker leveranser

Den pågående streiken påvirker leveranser fra blant annet Dell (datamaskiner og tilbehør), til flere av kommunene i Indigo-samarbeidet. Vi har fått melding om at mange leveranser er stoppet helt, og det er uvisst hvor lenge streiken vil vare. Du kan følge oppgjøret på NRK sin nettside: https://www.nrk.no/nyheter/lonnsoppgjoret-2023-1.16252120?festet=1.16378473#festet