AI-generert bilde.

Sperring av YouTube på læringsbrett

Vi har, fra 19. februar 2024, blokkert YouTube på alle iPader brukt av elever på 1.-10. trinn i Indigo-samarbeidet. Dette tiltaket er resultatet av en nøye vurdering av digitale sikkerhetstiltak for elevers læringsmiljø, initiert av kommunene i Indigo-samarbeidet, med Forvaltningsråd oppvekst og støttet av anbefalinger fra personvernombud.

Beslutningen er tatt for å beskyttende elever mot potensielt skadelig/skremmende/uønsket innhold på nettet, herunder ulovlig reklame, samtidig som det gir rom for undervisningsfleksibilitet.  Lærere kan be om tilgang til YouTube for pedagogiske formål for elever gjennom de riktige kanalene.

Blokkeringen er designet for å fungere uavhengig av nettleser og nettverk, sikrer en omfattende beskyttelse over alle læringsbrett.

Dette initiativet er et ledd i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre og sikre en trygg digital læringsplattform for elever.