AI-generert bilde.

Problemer med sending og mottak av e-poster

SpamCop.net er en tjeneste som brukes over hele verden for å sjekke om en e-post er spam eller ekte. Vi bruker denne tjenesten, og søndag 31. januar oppsto det problemer med denne tjenesten, som har fått konsekvenser globalt.

I tidsrommet 11.20 til 19.20, 31. januar ble ikke e-poster behandlet riktig av denne tjenesten, noe som har ført til at e-poster sendt i denne perioden ikke har kommet frem.

I korte trekk er dette problemet todelt.

Vi stoppet alt som kom inn i det aktuelle tidsrommet.

  • Her sender vi informasjon til alle mottagere, med liste over e-poster adressert til de, men som har blitt stoppet, og ber de hjelpe oss med å si ifra til de avsenderne som er legitime eposter man ikke har fått.
  • Disse e-postene har blitt avvist når de har forsøkt å levere, og vi har derfor IKKE kopi av disse.
  • Dette gjelder 2487 mottagere.

De som har sendt e-post ut av vår løsning i det aktuelle tidsrommet, risikerer å ha sendt til andre e-postmottagere som har hatt samme problem.

  • Vi sender ut en e-post til avsenderen med en liste over e-poster vedkommende har sendt i det aktuelle tidsrommet. Vi oppfordrer da avsender til å verifisere at e-postene faktisk har blitt levert.
  • Dette gjelder 140 avsendere.