AI-generert bilde.

Problemer med Webmail

Etter en oppdatering 15. november, opplever vi at flere har problemer med Webmail (https://outlook.hedmark-ikt.no).

Hvis du opplever feil når du er inne på din Webmail, kan du løse dette ved å slette lagret data for nettsiden i din nettleser. Den enkleste måten du gjør dette på, er å trykke Ctrl + F5 på tastaturet, når du er inne på din Webmail.

Nettsiden laster da alt innhold på nytt. Det kan hende du må lukke nettleseren helt og starte den på nytt når du har gjort dette, for at Webmail skal fungere som normalt.

Illustrasjon
Trykk og hold inne Ctrl-knappen på tastaturet. Trykk deretter på F5-knappen samtidig som du fortsatt holder inne Ctrl-knappen.
Illustrasjon