AI-generert bilde.

Problemer med telefoni

Telia har i dag hatt problemer på sitt telefonnettverk, som påvirker oss. Vår leverandør av telefoni, Phonero, bruker Telia sitt nettverk.

Telia melder om at du kan oppleve om følgende feil, avhengig av telefon type.

  • Kunder opplever at forbindelser er uten lyd. Det oppleves noe forskjellig for ulike telefonmodeller:
  • Kunder med iPhone opplever at telefonen avbryter anropet grunnet manglende lyd.
  • Kunder med Samsung opplever manglende lyd i starten av samtalen før samtalen kobles over til 2G.

Det jobbes med å utbedre disse problemene.