AI-generert bilde.

Problemer med hjemmekontorløsningen

26. mai kl. 09.56:

Vi opplever fortsatt problemer med hjemmekontorløsningen, men i litt variert grad. Noen av dere vil ikke merke noen problemer i det hele tatt, noen vil merke at ting går litt tregere, mens noen ikke får tilgang i det hele tatt. Vi jobber fortsatt med videre feilsøking, overvåking og implementering av nye tiltak for å stabilisere løsningen.

25. mai kl. 22.28:

Det jobbes fortsatt med tiltak for å stabilisere løsningen, og vi vil fortløpende vurdere virkningen av disse tiltakene ut over natten og formiddagen i morgen, 26. mai. Situasjonen overvåkes tett, og vi jobber på spreng for å sikre at tjenesten fungerer for flest mulig!

25. mai kl. 11.46:

Vi opplever at våre brukere i Hamar, Stange og Løten har problemer med hjemmekontorløsningen. Dette kan gjøre at du ikke har tilgang til de fagsystemene du jobber med, intranett, e-post osv. Vi er kjent med feilen og har gjort utbedringer for å forbedre dette. Vi overvåker nå hjemmekontorløsningen for å se til at tiltakene vi har gjort fungerer som planlagt. Dette er ingen garanti for at du ikke opplever at hjemmekontorløsningen fungerer optimalt, men da vet du at vi jobber med å få løst eventuelle feil som dukker opp fremover!