AI-generert bilde.

Pressemelding fra Indigo IKT vedrørende data-angrep.

Kvelden 1. september fanget vi opp et angrep rettet mot våre e-postservere, som potensielt kan være skadelig for våre datasystemer.

Angrepet går ut på at svindlere prøver å få tilgang til våre brukeres e-postkontoer, for deretter å sende ut skadelige vedlegg til andre ansattes e-postkontoer. E-postene som da sendes har emner og avsender som framstår som riktige, slik at det er vanskelig for andre brukere å fange opp at e-posten de mottar er falsk.

Da angrepet ble oppdaget, stengte vi for alle innkommende e-poster for alle våre brukere. Det jobbes videre med å kartlegge omfanget og metoder, slik at vi kan stoppe videre angrep og avgrense omfanget av angrepet.

Kommunalt ansatte tilknyttet Indigo IKT har blitt varslet om angrepet via SMS, med en klar oppfordring til å ikke åpne noen vedlegg de har mottatt på sin e-post knyttet til arbeid. Vi kommer til å fortsette arbeidet utover natten. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Daglig leder Edvard Lysne på telefon: 90 02 87 42 eller Informasjonsrådgiver Petter Berg på telefon: 90 17 01 78.