AI-generert bilde.

Pressemelding fra Indigo IKT vedrørende angrep på e-posttjenester

Angrepet rettet mot Indigo IKT sine e-postløsninger er per onsdag ettermiddag under kontroll og vi åpnet for innkommende e-poster i natt. Ansatte skal nå kunne motta og sende e-post som normalt.

Av sikkerhetsmessige grunner har vi sperret innkommende e-poster som inneholder Word-filer. I tillegg har vi sperret for muligheten til å åpne Word- og Excel-filer i e-poster ansatte allerede har mottatt og liggende i innboksen.

Disse begrensningene vil bli tatt vekk gradvis når vi er tilbake til normalsituasjon.

Indigo IKT har jobbet igjennom dagen med å få kontroll på situasjonen og avgrense konsekvensene av angrepet. Indigo IKT har kontinuerlig bistand fra selskapets sikkerhetspartner BDO i dette arbeidet.

Samlet sett vurderes situasjonen til å være under kontroll og de aller fleste ansatte skal oppleve en tilnærmet normalsituasjon rundt e-postløsningen.

Per onsdag ettermiddag har vi avgrenset angrepet inn mot et par titalls maskiner som er direkte påvirket av viruset, og disse er isolert og sikret.

Indigo IKT mottok onsdag formiddag informasjon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om at dette ikke er det samme angrepet som Stortinget har vært utsatt for. NSM bekrefter også at dette ikke er et målrettet angrep mot de rammede kommunene.

Det har blitt stilt spørsmål i media på hvilken grad angrepet har påvirket den pågående korona-håndteringen, spesielt i Hamar kommune på grunn av den aktuelle smitte-situasjonen der. Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune, som også er styreleder i Indigo IKT, bekrefter at angrepet ikke har gått utover Korona-håndteringen i Hamar kommune siden kommunene har hatt en e-postløsning som i all hovedsak har fungert gjennom dagen, samt at kommunen har brukt andre kanaler.

Arbeidet ut over ettermiddagen og morgendagen vil konsentrere seg om å analysere eventuelle underliggende konsekvenser av angrepet, samt å sikre en fortsatt stabil situasjon rundt e-postløsningen.

Daglig leder Edvard Lysne kan siteres på innholdet i denne pressemeldingen.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med daglig leder Edvard Lysne på telefon: 90 02 87 42 eller Informasjonsrådgiver Petter Berg på telefon: 90 17 01 78.