AI-generert bilde.

Økt trusselnivå

Regjeringen har i dag hatt en pressekonferanse som følge av krigen i Ukraina.  

Med krigen, øker stadig trusselen for digitale angrep. Politiet, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet jobber nå tettere sammen for å sikre oss mot digitale trusler. Selv om vi nødvendigvis ikke er mål for noen av disse angrepene, vil vi kunne bli rammet av dem, i like stor grad som det faktiske målet.  

Det er derfor viktig, at du som medarbeider i en større organisasjon, er klar over denne trusselen, og gjør det du kan for å sikre deg digitalt. Husk at det er krig i Europa. Det kan føles langt unna, men i den digitale verden, er trusselen kun et klikk unna. 

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned, og vi har derfor publisert en rekke artikler ang. IT-sikkerhet på vår nettside. Der kan du finne en tips og triks som kan hjelpe deg å bli tryggere. Du kan lese mer her: https://www.indigo-ikt.no/sikkerhet/ 

Se pressekonferansen fra regjeringen i sin helhet her: