AI-generert bilde.

Nye visningsnavn for nettverksstasjoner

Vi har nå endret visningsnavnene på nettverksstasjonene (der du har tilgang til å lagre/se filer).

Tidligere var de navnet slik (her er Hamar brukt som eksempel): «HA-Avd (\\Indigo IKTn-i-fs02\ha-home$) (H:)».

I de nye visningsnavnene har vi kuttet ut server-banen i første parentes og de ser nå slik ut: «HA-Avd (K:)».

På sikker sone vil det være «HA-Avd Sikker (S:)».

Illustrasjon
Illustrasjon