AI-generert bilde.

Ny sikkerhets- og kommunikasjonsløsning 

Artikkelen ble oppdatert 4. mars 2024.


Som en del av plattformutvikling er det gjennomført en anskaffelsesprosess og inngått ny avtale for levering av sikkerhets- og kommunikasjonsløsningen som skal sikre kommunikasjonen mellom alle lokasjonene Indigo-samarbeidet. 

Arbeidet er organisert som et prosjekt i samarbeid med Atea som er vår nye avtalepartner. 

Prosjektets første fase med oppsett av den sentrale løsningen er gjennomført. I prosjektets andre fase, som nå er pågående, bytter vi ut nettverksutstyr på samtlige lokasjoner.

Indigo IKT vil ta kontakt med den enkelte lokasjon i god tid før planlagte tidspunkt for gjennomføring, slik at vi får avtalt et konkret tidspunkt for når jobben skal gjennomføres. Vi tilstreber å avtale gjennomføring innenfor ordinær åpningstid for å unngå å belaste våre kunder med unødige kostnader i form av overtidsarbeid, men har selvsagt forståelse for og imøtekommer særskilte behov der det er nødvendig å gjennomføre arbeidet på kveld og/eller helg.

Vi vil tilstrebe å påvirke brukerne så lite som mulig, men arbeidet vil innebære nedetid mens utstyr byttes ut og det må forventes driftsforstyrrelser i perioden det er avtalt gjennomføring.

Ved enkelte lokasjoner finnes tekniske installasjoner, som ikke er en del av løsningen Indigo drifter. Dette er typisk styring av ventilasjon, styring av lys, styring av varme, adgangskontroll, betalingssystemer etc. Denne typen utstyr og løsninger er i all hovedsak levert av en tredjepartsleverandører, og det må påregnes disse løsningene må rekonfigureres i forbindelse med at vi bytter ut nettverksutstyr. Kostnader relatert til dette vil bli fakturert den enkelte kunde da dette ikke er inkludert i driftskostnadene fra Indigo.