AI-generert bilde.

Ny lisensmodell hos Microsoft

I løpet av mai vil vi endre måten vi lisensierer våre Microsoft-tjenester på, og alle brukere vil gradvis få tildelt nye lisenser. Vi har jobbet for å gjøre overgangen så smidig som mulig for dere.

For de som vanligvis bruker mobile enheter (mobiltelefoner eller nettbrett under 10.9″) eller deler enheter med andre, vil dere få en lisens som ikke lenger tillater lesing av e-post i Outlook på enheten. I stedet vil dere bli omdirigert til den nye webversjonen av Outlook når dere åpner programmet. De som har egen PC (laptop eller stasjonær som ikke deles med andre), vil få en lisens der dere selv kan velge om dere vil bruke Outlook som før, eller om dere vil prøve den nye webversjonen.

Spesielle behov vil bli ivaretatt ved å bestille endringer gjennom vanlig tjenestevei.

Overgangen vil foregå i faser, og hver enkelt kommune vil få informasjon med konkrete tidspunkt.

Det vil komme flere endringer etter sommeren, men vi vil informere om dette i et eget informasjonsbrev senere.