AI-generert bilde.

Melde behov

Vi har nå gjort det litt enklere å melde behov til Indigo-samarbeidet. Det vil i tiden fremover åpnes for at utvalgte personer kan melde behov til Indigo-samarbeidet via Selvbetjeningsportalen.

Illustrasjon
Bildet over viser hvor du finner «Melde behov» (1) på Selvbetjeningsportalen.

Det er da personer med tilgang til denne tjenesten som har mulighet til å melde inn behov til oss, og hvis du selv ikke har tilgang, kan du henvende deg til en av personene i din organisasjon som har tilgang.  

Det er personer med roller i en av våre samarbeidsforum som har tilgang, og du kan se en liste over hvem dette er på vår “Samhandlingsmodell”-side. Det er da personer som er oppført i Porteføljeråd, Sektorforum Samfunn, Sektorforum Helse, Sektorforum Oppvekst, Sektorforum HR/Økonomi og Forum for Felles IT og sikkerhet.  

Illustrasjon
Bildet over viser hvordan tjenesten «Melde behov» ser ut.