AI-generert bilde.

Oracle Java fjernes!

Versjonen av Oracle Java som er installert på de fleste datamaskiner er en gratis-versjon. Denne gratis-versjonen er ikke lenger tillatt, og vi må derfor fjerne den.

Du vil ikke merke at vi fjerner Oracle Java, men hvis du bruker programvare som vanligvis trenger Oracle Java for å fungere, vil du få en feilmelding om at Oracle Java mangler. Dette vil gjelde ytterst få og hvis dette påvirker deg, finnes det et alternativ til Oracle Java som du kan prøve. Dette programmet heter Adopt Open JRE og kan installeres fra Programvaresenteret. Hvis Adopt Open JRE ikke fungerer, er eneste alternativ å kjøpe lisens til Java.