AI-generert bilde.

Indigo IKT Tilgangsportal

Det er kommunens ansvar å gi ansatte, elever, foresatte, studenter, politikere og gjester tilgang til datasystemet.  

Tilgangen skal begrenses til tjenstlige behov. I tillegg skal den være rollestyrt, tidsbegrenset, bestilt og godkjent av en leder/ansvarlig.  

Kommunen skal til enhver tid ha full oversikt over: 

  • Hvem som har tilgang 
  • Tidsrom for tilgang 
  • Hva tilgangen gjelder 
  • Hvem som har gitt tilgangen  

Det kreves nye og bedre løsninger av kommuner som følge av lover og forskrifter, tjenester med heldøgnsdrift og forventninger om hurtigere leveranser. Dagens løsning med bestilling av brukertilganger i selvbetjeningsportalen og/eller manuelle bestillinger tilfredsstiller ikke lenger disse kravene. 

Med GDPR og nye krav i personvernlovgivningen er det begrensede rom for manglende oversikt/kontroll.

Et tiltak for å hjelpe kommunene å etterleve sporbarhet og kontroll med brukeropprettelse og brukertilganger er innføringen av «Tilgangsportalen».

Indigo IKT Tilgangsportal er nå tilgjengelig, og den enkelte kommune vil gjennomføre en strukturert opplæring for å sikre at alle brukere er komfortable. Opplæringen vil starte etter nyttår, og du kan allerede nå se en veiledere for bruk av Indigo IKT Tilgangsportal her: https://www.indigo-ikt.no/faq/brukerveiledning-tilgangsportalen/