AI-generert bilde.

Gamle PC-er blir deaktivert

Oppdatert 13. januar 2022

Fra og med 17. januar vil alle gamle PC-er bli låst. Ref. sak publisert 18. november 2021 (se lenger ned).

Det vil si at litt i overkant av 300 gamle PC-er som er tilknyttet vårt system, vil blokkeres for pålogging. Alle berørte brukere som dette gjelder, har blitt varslet om dette tidligere.

Når PC-en blokkeres for pålogging, vil du se denne melding på skjermen:

Illustrasjon
Bildet over viser informasjonen som blir gitt på PC-er hvor pålogging er sperret: «Påloggingsfeil! Brukeren har ikke fått innvilget forespurt påloggingstype på denne datamaskinen.»

Publisert 18. november 2021:

Det finnes noen PC-er ute blant ansatte i Indigo IKT-samarbeidet som er gamle, eller begynner å bli gamle. Disse vil etter en gitt dato ikke lenger støttes av oss og PC-leverandøren Dell, noe som betyr at de må byttes/fjernes.

Grunnen til at disse PC-ene ikke støttes etter en gitt dato, er at gammel maskinvare i PC-er er en stor sikkerhetsrisiko.

Alle PC-er dette gjelder, vil få regelmessig varsel ved oppstart, og vil til slutt bli sperret helt for pålogging. Dette varslet har blitt gitt til disse maskinene fra februar 2021.

Hvis du får dette varselet på din PC, er det viktig at du gir beskjed til nærmeste leder, slik at det blir bestilt en ny PC før den gamle blir sperret. Hvis den ikke skal erstattes av en ny PC, må vi uansett ta PC-en ut av systemet vårt, så det er viktig at du gir beskjed til din leder.

Slik ser varselet ut:

Illustrasjon