AI-generert bilde.

Er du våken? – Tema 2

Passord

I samarbeid med KS og en arbeidsgruppe bestående av flere kommuner er det laget en informasjonskampanje for IT sikkerhet. Kampanjen består av ti temaer – der ett tema gis ut per måned i totalt ti måneder. Hver måned har et klart budskap, og målet er å sikre at de kommuneansatte endrer vaner.   

Denne månedens tema er «Passord» og målet er at du som ansatt alltid lager sterke passord.

Vi samler alle temaene på vår sikkerhets-side.

Hvordan bruke kampanjen?

Fra KS: «I et avdelingsmøte, eller andre fellesmøter, viser dere oppmerksomhetsvideo for tema «låse enheter». Bruk to – tre minutter på felles refleksjon om innholdet i oppmerksomhetsvideoen og snakk sammen om hvordan tilsvarende situasjon kan skje hos dere. Etter oppmerksomhetsvideoen og noen minutters refleksjon kjøres fagvideoen. Totalt tidsforbruk på oppmerksomhetsvideo, refleksjon og fagvideo antas å være rundt 10 – 15 minutter.»

Kampanjemateriell

Plakater

Oppmerksomhetsplakat – Åpnes i ny fane

Oppfordringsplakat – Åpnes i ny fane

Filmer

Oppmerksomhetsfilm «Passord»

Fagfilm «Passord»

I filmen over henvises det til følgnede:

 • Bruk av Æ, Ø og Å i passordet. Vi tillater ikke disse bokstavene i våre passord, men dette er et godt tips når du lager passord på private tjenester
 • «Have I Been Pwned» er en nettjeneste som hjelper deg med å sjekke om dine personlige data har blitt delt i kjente datainnbrudd. Ved å skrive inn e-postadressen din, kan du finne ut om din informasjon, som passord eller brukernavn, har blitt lekket, slik at du kan ta nødvendige tiltak for å beskytte deg.

Våre passordregler:

 • inneholde minst 12 tegn
 • inneholde minst 3 tegn av følgende kategorier
  • Stor bokstav
  • Liten bokstav
  • Tall (0-9)
  • Symbol (?, !, # osv.)
 • være noe annet enn ditt navn
 • ikke være brukt av deg tidligere
 • ikke bestå av bokstavene Æ, Ø og Å

Flere temaer

Vi publiserer 10 temaer i 2024, og samler disse på vår sikkerhet-side: https://www.indigo-ikt.no/sikkerhet/