AI-generert bilde.

ChatGPT

Hva er ChatGPT?

Illustrasjon
Illustrasjon av Petter Berg – Midjourney

ChatGPT er et avansert språkmodellverktøy som kan brukes i flere forskjellige områder, inkludert helse, samfunn og oppvekst.

En språkmodellverktøy er et dataprogram som er trent på å forstå og generere menneskelig språk. Dette gjøres ved å analysere store mengder tekstdata, for eksempel bøker, artikler eller nettsteder, og lære seg mønstre og relasjoner i språket. Når det er trent, kan språkmodellverktøyet brukes til å generere ny tekst, svare på spørsmål eller utføre andre oppgaver som krever forståelse av menneskelig språk. ChatGPT er en av de mest avanserte språkmodellene som er utviklet og kan generere tekst som kan være svært lik menneskelig skrevet tekst.

Fordeler

Illustrasjon
Illustrasjon av Petter Berg – Midjourney

Kunstig intelligens (AI) som ChatGPT kan ha mange fordeler, men en av de største potensielle fordelene er å automatisere repeterende oppgaver og øke effektiviteten.

ChatGPT er et eksempel på en såkalt «naturlig språkgenerering» AI, som kan generere tekst basert på tidligere eksempler. Dette kan være svært nyttig for å skrive automatisk svar på kundespørsmål, generere rapporter eller skrive artikler. Dette kan spare tid og redusere menneskelige feil.

I tillegg kan ChatGPT også brukes til å analysere store mengder data, for eksempel å finne mønstre i kunderespons eller for å hjelpe med å forutsi fremtidige trender. Dette kan hjelpe bedrifter med å ta bedre beslutninger og øke sin konkurranseevne.

En annen fordel med ChatGPT er at det kan lære og tilpasse seg over tid. Jo mer data det får, jo mer nøyaktig blir det i å generere tekst eller analysere data.

Så, i korthet, er den største potensielle fordelen med å bruke en AI som ChatGPT er å automatisere repeterende oppgaver og øke effektiviteten, samt å hjelpe til å ta bedre beslutninger

Her er noen eksempler på bruksområder:

  • Autonome kjøretøy: AI kan brukes til å utvikle selvkjørende biler, båter og fly. Dette kan øke sikkerheten på veiene og redusere trafikkorker.
  • Helsevesenet: AI kan brukes for å analysere store mengder medisinske data, for eksempel å hjelpe leger med å diagnostisere sykdommer eller for å utvikle nye legemidler.
  • Kundeservice: AI kan brukes for å svare automatisk på kundespørsmål eller for å håndtere bestillinger. Dette kan spare tid og redusere kostnadene for bedriften.
  • Finans: AI kan brukes for å analysere markedene og forutsi fremtidige trender, noe som kan hjelpe investorer med å ta bedre beslutninger.
  • Underholdning: AI kan brukes for å skape musikk, filmer eller spill. Det kan også brukes for å anbefale innhold basert på en brukers tidligere interesser.

Utfordringer

Illustrasjon
Illustrasjon av Petter Berg – Midjourney

En av de største utfordringene med ChatGPT er at det kan bidra til å spre desinformasjon eller feilaktig informasjon. Fordi modellen er trent på å generere tekst som ligner menneskelig skrevet tekst, kan det være vanskelig å skille mellom autentisk informasjon og falske eller villedende opplysninger. Dette kan skape problemer for eksempel i helsevesenet eller i andre områder der riktig informasjon er viktig for å ta gode beslutninger.

En annen utfordring er at ChatGPT kan bidra til å forverre eksisterende problem med diskriminering eller bias. Modellen er trent på å generere tekst basert på eksempler fra eksisterende tekstdata, og hvis disse dataene inneholder diskriminerende eller biased utsagn, kan modellen gjenta disse i det den genererer ny tekst. Dette kan føre til at ChatGPT genererer tekst som kan være skadelig eller sårende for visse grupper av mennesker.

En tredje utfordring er at ChatGPT kan bidra til å erstatte eller redusere antall arbeidsplasser. Fordi modellen kan automatisere en rekke oppgaver som tidligere krevde menneskelig innsats, kan dette føre til at flere arbeidstakere mister jobben eller at det blir mindre etterspørsel etter arbeidskraft innen visse områder.

I tillegg, kan ChatGPT føre til at det blir mer vanskelig å skille mellom menneskelig skrevet tekst og maskin generert tekst, noe som kan skape utfordringer i for eksempel rettssystemet eller i journalistikk.

Det er viktig å være klar over disse utfordringene og å ta hensyn til dem når man vurderer å bruke ChatGPT i forskjellige sammenhenger.

Kan ChatGPT bli brukt til å jukse på skoleoppgaver?

Med den stadig økende tilgjengeligheten av avanserte teknologier som ChatGPT, har det blitt en økende bekymring blant lærere og foreldre om muligheten for å bruke denne teknologien til å juks på skoleoppgaver.

ChatGPT er i stand til å generere tekst basert på en gitt prompt. Dette gjør det enkelt for elever å få hjelp til å fullføre oppgaver ved å be ChatGPT om å generere svar for dem.

For å hindre at elever bruker ChatGPT til å juks på skoleoppgaver, kan lærere og skoler ta flere forholdsregler. En av dem er å inkludere oppgaver med åpne spørsmål som krever at elevene reflekterer over eget lærestoff og gir personlige meninger og tanker, istedenfor bare å fokusere på å gi faktakunnskap. Lærere kan også kontrollere elevenes arbeid manuelt for å sørge for at det ikke ser ut til å være generert av en tekstgenereringsmodell.

En annen mulighet er å bruke teknologi for å oppdage juks, for eksempel ved å sammenligne elevenes arbeid med hverandre eller ved å bruke plagiatskanner. Det er viktig å være oppmerksom på at elever kan prøve å omgå slike teknologier ved å endre teksten, så det er viktig å kombinere teknologi med manuell overvåkning.

Konklusjon

Kunstig intelligens (AI) har blitt et viktig område for teknologisk utvikling de siste årene, og det er forventet at det vil fortsette å være en viktig driver for teknologisk fremgang fremover. AI har potensialet til å automatisere en rekke oppgaver og forbedre effektiviteten i flere områder, inkludert helse, transport, økonomi og mange flere.

En av de viktigste trendene for AI fremover er økt bruk av maskinlæring, spesielt pr-trente modeller som ChatGPT, som kan lære seg å forstå og generere menneskelig språk. Dette kan føre til flere nye muligheter for å automatisere arbeidsoppgaver og forbedre kundeservice, samt å gi mer nøyaktig informasjon innen flere områder.

Det er også forventet at bruken av AI vil bli mer integrert i hverdagslivet, fra smarttelefoner og hjemmeelektronikk til bilene og bygningene våre. Dette kan føre til flere nye muligheter for å forbedre livskvaliteten og gjøre hverdagen vår enklere.

Så, fremtiden for AI ser lovende ut med mange muligheter for å forbedre effektiviteten og livskvaliteten vår, men det er viktig å ta hensyn til potensielle utfordringer og å utvikle strategier for å håndtere dem.

Og ja, denne artikkelen ble skrevet av ChatGPT.

Illustrasjon
Illustrasjon av Petter Berg – Midjourney

Ønsker du å høre mer om ChatGPT, arrangerer Indigo IKT en Dig. lunsj med dette temaet 9. februar kl. 11. Hvis du ønsker å teste ut ChatGPT selv, kan du gjøre det ved å åpne https://chat.openai.com/. Du må opprette en bruker for å kunne benytte chatten.