AI-generert bilde.

AI kunst

Illustrasjon
Illustrasjon av Petter Berg – Midjourney

Hva er AI? 

“AI” er en forkortelse av “artificial intelligence”, og på norsk betyr det “kunstig intelligens” (KI). Selv om vi har et norsk begrep for dette, velger vi å bruke AI, når det er dette begrepet som oftest brukes når det er snakk om kunstig intelligens.  

En datamaskin som kan utføre en jobb, uten instrukser fra et menneske på hvordan jobben skal gjøres, omtales ofte som AI. Du har helt sikkert brukt en søkemotor en eller annen gang? En søkemotor er et system som hjelper deg med å finne det du søker etter, som f.eks. Google sin søkemotor. Den gir deg treff på søk basert på tidligere søk, trender osv. For å få et system til å fungere på denne måten, bruker man noe som kalles “maskinlæring”. Ved å definere noen regler, kan man tillate et system å lære seg visse ting på egen hånd. Noen andre eksempler på dette er selvkjørende biler. Hvis en selvkjørende bil gjør en feil, vil systemet kunne lære av feilen, og forhindre at alle de andre bilene gjør den samme feilen. For at denne artikkelen ikke skal bli for lang, kan dere lese mer om maskinlæring her: https://snl.no/maskinl%C3%A6ring 

AI er derfor datasystemer som lærer seg en oppgave, og i dette tilfelle, snakker vi om hvordan AI kan lage kunst. Dette er veldig kort fortalt, og du kan lese mer om AI her: https://snl.no/kunstig_intelligens 

Hvordan kan AI lage kunst? 

Forskere og utviklere har lenge benyttet AI til å simulere problemstillinger for å finne best mulig løsning på et problem. Når vi snakker om kunst, har utviklere gitt AI en oppgave om å lære seg hvordan bildene ser ut, ved å skanne millioner av bilder fra internett. Bildene som skannes, er som merket med noen kategorier, slik at AI-en kan knytte bildene opp mot ord. Hvis f.eks. AI-en blir presentert bildet av en hund som leker med en ball, kan bildet inneholde ord som “brun, hund, løper, ball”. Vi som brukere, kan da gi AI-en oppdrag, ved å gi den noen parameter for hva bildet skal inneholde. AI-en kan lage bilder uten noen spesifikke oppdrag også, men resultatet blir da det samme som om man ber en annen kunstner male noe tilfeldig.  

Ved å gi AI-en noen parameter for hva bildet skal bestå av, og hvilken stil du ønsker at bildet skal ha, bruker den elementer fra det den har lært fra de millionene av bildene den har skannet, for å gi deg et resultat. AI-en lærer hele tiden, og ved bruk av de forskjellige AI-ene som finnes der ute, blir de flinkere etter hvert som bruken øker.  

Det er viktig å huske at selv om bildene som lages er unike, er de laget ved å manipulere eksisterende bilder. AI-en sitter ikke med en pensel og maler alt fra bunnen av, men den tar eksisterende bilder og “smelter” dem sammen. Dette har vi mennesker gjort i mange år allerede, med hjelp av programmer som f.eks. Adobe Photoshop, men det tar gjerne lang tid. En AI kan gjøre tilsvarende jobb på sekunder.  

Hva kan vi bruke dette til? 

Hittil har AI kunst mest blitt brukt for moro skyld. Brukerne ønsker å se hva de klarer å få den til å lage, uten å ha et konkret mål med bildet som produseres. 

Stadig flere ser potensialet til å bruke AI-generert kunst til noe mer konstruktivt, og det er allerede mange som benytter dette som et verktøy. Designere har begynt å bruke AI til å lage bilder til egen produksjon, og kunstnere bruker det til inspirasjon.  

Når en designer trenger et bilde som skal illustrere noe, pleier de å lage disse illustrasjonene selv fra bunnen av. Dette kan ofte være tidkrevende, så de kan fort ty til å bruke stock-bilder (stock-bilder er bilder man kan kjøpe lisens for å bruke, som andre fotografer eller designere har tatt/laget). Disse ender ofte opp med å måtte bli bearbeidet for at de skal kunne brukes til designerens formål. Men hva om noen kunne gjøre denne jobben kjappere og enklere? Det er der AI-teknologi kommer inn i høygir.  

Mange ytrer bekymring for at AI-en ødelegger for kunstnerne og designerne ved å gjøre jobben for dem, men mange andre velger å se på dette som et verktøy for å effektivisere og inspirere. 

Hvordan bruke AI? 

Denne artikkelen fokuserer på hva AI-kunst er, og vi skal derfor ikke gå i dybden på alt en AI kan brukes til, og hvordan man gjør det, men her er noen av de mest kjente AI-ene som er tilgjengelig for oss:  

  • DALL-E 
  • Deep Dream Generator 
  • NightCafe 
  • Midjourney 
  • Artbreeder 
  • DeepAI 

Alle disse systemene lar deg lage bilder ved bruk av tekst. Alt du trenger å gjøre, er å gi noen stikkord om hva bildet skal vise, og AI-en gir deg noen resultater. Avhengig av systemet du bruker, kan man deretter finjustere og bygge videre på bildene for å få de mer nøyaktige i forhold til ditt ønske. En generell huskeregel er at det du ser for deg i hodet ditt når du skriver de første ordene, vil i de aller fleste tilfeller aldri være resultatet du får. Du må ofte justere og tilpasse ordene du gir for å oppnå ønskelig resultat.  

Her er noen eksempler på genererte bilder, og hvilken ord som er brukt:  

Illustrasjon
A brave hero, fighting a digital alien monster – Midjourney
Illustrasjon
A sailboat sailing into the horizon, beautiful sunset, clean lines, unreal engine – Midjourney
Illustrasjon
A photo portrait of a viking warrior after a battle, moody, foggy, gloomy, dirt, 8K, HD, ultra detailed, ultra realistic, looking directly at camera – Midjourney

En annen måte å bruke AI på, som lenge har blitt oversett i debatten om AI er bra for designere eller ikke, er de innebygde systemene i f.eks. Photoshop. Ved hjelp av Adobe Seinsei, som er Adobe sin egen AI, kan man enkelt gjøre sort-hvit bilder om til farger, fjerne uønskede elementer fra et bilde osv. Alt detter på få sekunder, noe som tidligere har tatt mange timer for å gjøre manuelt. Alt dette er mulig fordi man har brukt maskinlæring for å lære en datamaskin å forstå hvilken farger de forskjellige elementene i et bilde burde ha, og hvordan de kan “tette hull” for å fjerne uønskede elementer.  

Her er et eksempel på hvordan AI kan gi farger til et sort-hvit bilde:

Illustrasjon
Bildet til venstre er det originale sort-hvit bilde. Bildet til høyre er farget av AI. Foto: Petter Berg

Dette er kun en knøttliten del av hva man kan bruke AI til innen design og bildeproduksjon, og en enda mindre del av hva Ai kan gjøre generelt. 

Hvem eier rettighetene? 

Hva er egentlig forskjellen på en kunstner som maler et bilde, med inspirasjon fra en annen kunstner, og en AI som genererer et bilde basert på annen kunst? Forskjellen er at AI en setter sine bilder sammen ved å manipulere andre bilder, mens en kunstner gjerne maler eller tegner sitt bilde fra bunnen av. Men hvem eier rettighetene til AI-bildene?  

I skrivende stund er det ingen konkrete svar på dette, så hvis du leser artikkelen en stund etter publisering, kan det hende at det finnes bedre retningslinjer eller regler for dette.  

Mange av AI-ene som vi kan bruke til å generere bilder, gir skriftlig bekreftelse på at bildene som genereres eies av personene som har fått AI-en til å generere bildene. Du kan sammenligne dette med en som bruker tradisjonelle stock-bilder til å lage egne bilder, som f.eks. en fotograf som ønsker å bytte ut en kjedelig grå himmel i et brudebilde, med en mer dramatisk bakgrunn. Når fotografen laster ned et stock-bilde, er det ofte definert at den som laster ned har rettigheter til å endre/manipulere bildet. Så hvis en AI kun har brukt slike bilder for å lære, vil man i utgangspunktet kunne påstå man eier de fulle rettighetene til å bruke bildene. Dette vil da ikke gjelde for bildene som er brukt i læringen som ikke tillater manipulering, og som gjør hele denne problemstillingen vanskelig.  

Selv om teknologien ikke er ny, er bruken av den såpass fersk at det ikke har blitt gått opp noen juridiske veier enda. Men som alt annet, vil det garantert komme noen konkrete føringer innen rimelig tid.  

I mellomtiden, kan vi anbefale deg å nevne verktøyet som benyttes til å generere bildet ved publisering. Ikke si at det er du som har malt/produsert et bilde som kommer fra en AI. Det handler i bunn og grunn om å respektere alle de kunstnerne, designerne, bildeprodusenter osv. som i mange år har laget fantastisk kunst, som nå AI-er benytter.  

Hva vil fremtiden bringe? 

Denne utviklingen går uhyre fort, og vi ser allerede at AI brukes til å generere bøker, animasjoner, 3D osv. Det finnes ingen begrensning til hva fremtiden vil bringe, men vi følger med i spenning!