AI-generert bilde.

Tidslinje høsten 2022 – M365 prosjektet

Illustrasjon