AI-generert bilde.

Oppstart av hovedprosjektet for M365 – digital suksess

M365 – Digital Suksess er et prosjekt som startet senhøsten 2021 og som skal vurdere bruken av Microsoft produkter og tilhørende applikasjoner i Microsoft 365-plattformen, med hovedvekt på Teams, SharePoint, OneDrive for de syv eierkommunene til Indigo IKT. Eierkommunene er Hamar, Stange, Løten, Grue, Kongsvinger, Grue, Sør- og Nord- Odal.

Prosjektets mål er å bedre den interne samhandlingen på tvers av arbeidsområder og arbeidsprosesser. Det skal bli enklere for ansatte å samarbeide om oppgaver og dokumenter, og skal forenkle den digitale kommunikasjonen på hvordan vi samhandler og kommuniserer med hverandre, både internt i kommunene samt på tvers av kommunene.  

Microsoft tilbyr verktøy for videomøter og chat og hjelper også til med å samle dokumenter og diskusjoner. Vi skal med innføring av Digital Suksess skal bidra til å rydde/organisere/lage struktur for disse dokumentene/prosessene, samt sikre at kommunikasjon og dokumenter flyttes over til områder med økt samhandling. 

Arbeidet er allerede i gang der forstudie som nå er gjennomført og danner grunnlaget for arbeidet som skal gjennomføres i hovedprosjektet. Hovedprosjektet hadde en oppstart nå i slutten av Q1, og som det vil jobbes med i de ulike kommunene i Q2 og Q3. Hovedprosjektet inneha ulike roller;

Illustrasjon

Innføringsansvarlig:

  •  Vil ha en koordinerende rolle i innføringen av nye rutinger og arbeidsformer i kommunene, noe som er avgjørende for å kunne delta i prosjektet på en god måte.

Suksesspådrivere:

  • Gå i front i overgangen til nye arbeidsvaner ved å etterleve prinsipper for god digital samhandling. ​


Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Skill AS og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i Indigo IKT. 

Med vennlig hilsen
Prosjektgruppen