AI-generert bilde.

Valg av prosjektpartner

For å kunne optimalisere bruken av M365-plattformen i Indigo IKT- samarbeidet ble det tidlig i prosjektfasen avdekket et behov for bistand til både planlegging og gjennomføring av prosjektet. På Indigo IKTs styremøte i juni ble det besluttet å innhente ekstern spisskompetanse på M365-plattformen til både planleggingen og gjennomføring av prosjektet.

Konsulentselskapet SKILL vant konkurransen med konseptet «Digital suksess», som er gjennomført i flere kommuner og IKT- samarbeid tidligere.