AI-generert bilde.

«M365 – digital suksess» – Utrulling av kompasset tidlig i november

Det vil i tiden fremover bli gjennomført et omfattende opplæringsløp av alle ansatte i Indigo IKT-samarbeidet. Kompetansehevingen skal være med å bidra til å styrke kunnskapen for alle ansatte på tvers av kommunene og som vil bli gjennomført av kommunens suksesspådriverne.

Alle ansatte vil få en ny funksjon installert inn i Teams tidlig i november som heter kompasset, det vil være et verktøy for den ansattes videre opplæring av M365.

Illustrasjon
Illustrasjon

«sammen skaper vi suksess»

Håper alle ansatte melder seg på kursene som vil bli satt opp av deres avdelings suksesspådriver og vil ønsker alle lykke til med opplæringen.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Evidi (tidligere Skill AS) og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i Indigo IKT. 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen