AI-generert bilde.

«M365 – digital suksess» – Opplæring høsten 2022

Høsten er her og vi har akkurat gjennomført «train the trainer» av alle suksesspådriverne i de ulike kommunene. Videre fremover det holdes fokus på resultatet av brukerundersøkelsen og gevinstrealisering, opplæring og kompetanseheving av kommunens ansatte på bruken av M365.

For de ansatte fremover vil det nå bli satt opp opplæring ute i de ulike avdelingene, som vil bli gjennomført av suksesspådriverne. Håper alle melder seg på kursene som blir oppsatt i de ulike kommunene av de ulike suksesspådriverne.

Alle ansatte vil få en ny funksjon installert inn i Teams i løpet av høsten som heter kompasset, det vil være et viktig verktøy for den ansattes videre opplæring.

Illustrasjon

«sammen skaper vi suksess»

Ønsker alle lykke til med den pågående kompetansehevingen for suksesspådriverne og til den fremtidige kompetansehevingen alle ansatte i kommunene snart vil gjennomgå.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med IT-konsulentselskapet Evidi (tidligere Skill AS) og er organisert med en prosjektleder både hos dem og i Indigo IKT. 

Med vennlig hilsen

Prosjektgruppen